startzondag 18 september 2022

thema startdienst "aan tafel"
startzondag 18 september 2022
                Aan tafel!

Zondag 18 september hebben we tijdens de startdienst samen nagedacht over het onderwerp ‘Aan tafel!’.
Samen hebben we gesproken over de vragen: ‘wat roept dit onderwerp bij je op’ en ‘hoe kunnen we hier het komend seizoen vorm en inhoud aan geven’.
Dit leverde een groot aantal ideeën en voorstellen op.
De behoefte om elkaar te ontmoeten en beter te leren kennen bleek groot.
Samen aan tafel (tijdens een maaltijd of spel) lijkt hier voor een geschikte manier.
Het komend seizoen zullen we hier meer vorm aan geven.
Na de dienst hebben we een kerkquiz gespeeld. De dag werd afgesloten met een gezamenlijke broodmaaltijd.
 
terug