Over ons Over ons
Onze gemeenschap heeft een zeer gevarieerde samenstelling. Er zijn zowel oude als jonge mensen. Wij willen elkaar steunen in het geloof en in de verschillende manieren van geloofsbeleving. Onze veelkleurigheid zien wij als een meerwaarde, waarin wij leren van elkaar. Wij zijn ons ervan bewust dat deze veelkleurigheid invloed heeft op de invulling van onze kerkdiensten en onze overige activiteiten. Want wij willen dat iedereen zich in onze gemeente thuis kan voelen.

Wat vinden wij belangrijk (kernwaarden)

Vrijheid en Ruimte
Iedereen, jong en oud, moet zich thuis kunnen voelen in onze gemeente. Want je hebt bij ons de vrijheid om jezelf te zijn, er is bij ons alle ruimte voor verschillen tussen mensen. Wij geloven dat God ieder mens op zijn/haar eigen manier wil laten opbloeien, zodat hij/zij met zijn of haar unieke talenten meebouwt aan het koninkrijk van God.

Ontmoeting en Verbondenheid
Op het fundament van gedeeld en gezamenlijk beleefd geloof, bevinden wij ons in een sfeer van warmte, ontmoeting en gezelligheid die meer biedt dan het oppervlakkige van een verjaarsvisite. We zijn oprecht in elkaar geïnteresseerd. We vinden het belangrijk samen te praten, te vieren, activiteiten te organiseren. We zijn graag met elkaar in gesprek, vanwege de gezelligheid, maar ook om te luisteren naar wat de ander vertelt over wat voor hem of haar geloven inhoudt. Wij helpen elkaar te groeien in ons geloof. We hebben respect voor elkaar en laten de ander altijd in zijn/haar waarde. We nemen de tijd voor elkaar. We steunen, troosten en helpen elkaar. We eten samen. We lezen, zingen en bidden samen. We vinden het leuk om elkaar te leren kennen en vriendschappen te zien ontstaan.

Vieren en Beleven
Beleving is onze bewuste ervaring van iets: een omgeving, een gebeurtenis, God. De onderdelen van een kerkdienst of kerkelijke activiteit vormen onze geloofsbeleving, de beleving van onze ontmoeting met God. Onze erediensten zijn bedoeld om samen God te eren, te vieren dat wij volgelingen van Jezus mogen zijn en samen stil te staan bij de gebeurtenissen in de wereld om ons heen. Wij vinden het van groot belang dat zowel jonge als oude mensen de ontmoeting met God kunnen beleven tijdens onze erediensten en hier energie van krijgen. Wij zien het daarom als een uitdaging om traditie en vernieuwing hand in hand te laten gaan in kerkdiensten met veel variatie. Wij zingen verschillende soorten liederen en luisteren we naar verschillende soorten muziek. Muziek in de kerk heeft als doel om onze geloofsbeleving te versterken: onze emoties bij de inhoud van de boodschap van de (korte & krachtige) preek, lezingen en gebeden.

Gericht op de wereld om ons heen
We willen een uitnodigende gemeente zijn. We werken samen met andere kerken en zijn een brug naar de samenleving; naar buiten gericht. Iedereen mag zich welkom voelen bij ons. Onze kerk is actief bij de maatschappij betrokken, dichtbij het dagelijks leven. Wij zijn verdraagzaam t.o.v. andere vormen van religie en spiritualiteit. We bidden voor de wereld om ons heen.

De volledige tekst van ons beleidsplan 2019-2025 als pdf bestand kunt u downloaden.
 
terug