Kerkenraad Kerkenraad
De leden van de kerkenraad worden voor een periode van vier jaar voordragen door en benoemd uit onze leden. Onze kerkenraad wordt gevormd door de predikant, ouderling-scriba, 2 pastoraal ouderlingen, 1 jeugdouderling, 2 ouderlingen-kerkrentmeester en 4 diakenen). 

Vergaderingen

De kerkenraad vergadert één keer maand, met uitzondering van augustus. De vergaderingen worden voorbereid door de preses, predikant en scriba.

Plaatselijke regeling

De kerkenraad heeft in de vergadering van juni 2019 een nieuwe plaatselijke regeling vastgesteld. De tekst van de plaatselijke regeling 2019 kunt u hier als pdf bestand downwloaden.
terug