Kerkenraad Kerkenraad
De leden van de kerkenraad worden voor een periode van vier jaar voordragen door en benoemd uit onze leden. Onze kerkenraad wordt gevormd door de predikant, ouderlingen en diakenen. De kerkenraad bestaat uit ten minste 2 ouderlingen (actueel 1, 4 vacatures), 2 ouderling-kerkrentmeesters (actueel 4) en 3 diakenen (actueel 5, 2 vacatures). 

Vergaderingen

De kerkenraad vergadert een keer maand, met uitzondering van juli/augustus. De vergaderingen worden voorbereid door het moderamen, bestaande uit de predikant, scriba, 1 ouderling, 1 ouderling kerkrentmeesters en 1 diaken.

Plaatselijke regeling

De kerkenraad heeft in de vergadering van juni 2019 een nieuwe plaatselijke regeling vastgesteld. De tekst van de plaatselijke regeling 2019 kunt u hier als pdf bestand downwloaden.
terug