Kerkenraad Kerkenraad
De leden van de kerkenraad worden voor een periode van vier jaar voordragen door en benoemd uit onze leden. Onze kerkenraad wordt gevormd door de predikant, ouderling-scriba, 3 pastoraal ouderlingen, 1 jeugdouderling, 5 ouderlingen-kerkrentmeester en 6 diakenen). 

Vergaderingen

De kerkenraad vergadert één keer maand, met uitzondering van augustus. De vergaderingen worden voorbereid door het moderamen, bestaande uit de predikant, ouderling-scriba, 1 pastoraal ouderling, 1 ouderling kerkrentmeesters en 1 diaken.

Plaatselijke regeling

De kerkenraad heeft in de vergadering van juni 2019 een nieuwe plaatselijke regeling vastgesteld. De tekst van de plaatselijke regeling 2019 kunt u hier als pdf bestand downwloaden.
terug