Contact Contact
Algemeen e-mailadres
scribapknveendam@gmail.com
0598 769044
 
Ledenadministratie
ledenadministratie@pknveendam.nl

 
Kerkblad
kerkblad@pknveendam.nl
Kopijdatum in kerkblad
 
Zondagsbrief
zondags-brief@pknveendam.nl
Kopij vóór vrijdag 12.00 uur
 
College van Diakenen
diaconie@pknveendam.nl
 
Pastorale Raad
pastoraat@pknveendam.nl
 
College van Kerkrentmeesters
cvk@pknveendam.nl   
Opmerkingen over de website
lokaalbeheer@pknveendam.nl

Adres kerkgebouw
J.G. Pinksterstraat 5
9641 AX  Veendam
0598-613046
Postadres
scriba
Beukenlaan 33
9648 LR Wildervank

Route en parkeren
Het kerkgebouw staat in het centrum van Veendam. Er is ruime parkeergelegenheid vlakbij de kerk. Parkeren is gratis. Let op: in de 'blauwe zones' is een parkeerschijf nodig op maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 18.00 uur.  

 
terug