Omzien naar elkaar

Omzien naar elkaar
Ontmoeten en verbinden vinden wij in onze gemeente van groot belang. Wij doen dit in het georganiseerde pastoraat, maar ook ongeorganiseerd. Ieder (niet alleen kerkenraadsleden) is iemand van de kerk en kan naar de ander omzien.

Wij willen dit doen door:
Het zwaartepunt van pastoraat dat nu bij het bezoekwerk ligt, bewust te verleggen naar de gesprekskringen en andere activiteiten. Bijvoorbeeld door tijdens de jeugdclubavonden ook gelegenheid tot ontmoeten te organiseren voor de ouders bij een kopje koffie. En regelmatig communiceren met de gemeente dat er verschillende vormen van pastoraat zijn.

Zoeken naar manieren om meer inzicht te krijgen in de behoeftes van mensen, waar hulp nodig is en wie er hulp kan bieden.

Laagdrempelige activiteiten organiseren om elkaar te ontmoeten, bijvoorbeeld een spelletjesavond of stamppotbuffet. We stimuleren de actieve gemeenteleden om hiervoor bewust mensen uit te nodigen die al een tijdje niet/minder betrokken zijn bij de gemeente. En we zoeken naar nog meer mogelijkheden om de passieve gemeenteleden er meer bij te betrekken.

De activiteiten worden gecoördineerd door het Pastoraat. Deze werkgroep is op zoek naar nieuwe leden! Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met mevr E. Crum telefoonnummer 0598 630826 of de predikant mw H.E. van der Zwaag- Visscher telefoonnummer 0598 769044
terug