Omzien naar elkaar

Omzien naar elkaar
Ontmoeten en verbinden vinden wij in onze gemeente van groot belang. Wij doen dit in het georganiseerde pastoraat, maar ook ongeorganiseerd. Ieder (niet alleen kerkenraadsleden) is iemand van de kerk en kan naar de ander omzien.

Wij willen dit doen door:
Het zwaartepunt van pastoraat dat nu bij het bezoekwerk ligt, bewust te verleggen naar de gesprekskringen en andere activiteiten. Bijvoorbeeld door tijdens de jeugdclubavonden ook gelegenheid tot ontmoeten te organiseren voor de ouders bij een kopje koffie. En regelmatig communiceren met de gemeente dat er verschillende vormen van pastoraat zijn.

Zoeken naar manieren om meer inzicht te krijgen in de behoeftes van mensen, waar hulp nodig is en wie er hulp kan bieden.

Laagdrempelige activiteiten organiseren om elkaar te ontmoeten, bijvoorbeeld een spelletjesavond of stamppotbuffet. We stimuleren de actieve gemeenteleden om hiervoor bewust mensen uit te nodigen die al een tijdje niet/minder betrokken zijn bij de gemeente. En we zoeken naar nog meer mogelijkheden om de passieve gemeenteleden er meer bij te betrekken.
De activiteiten worden gecoördineerd door de Pastorale Raad.
Voorzitter mevr E. Crum-van Dellen,
T. 0598 630826 / eekecrum@gmail.com
Predikant mevr. H.E. van der Zwaag-Visscher
T. 0598 769044 / predikantpknveendam@gmail.com

Wijkcoördinatoren
WIJK 1 postcodes 9631, 9644, 9648, 9649
Mevr. G. Hoorn-Bokhove,
T. 0598 613770 /  fam.j.hoorn@gmail.com
WIJK 2 postcode 9641 Mevr. A. Broekhuizen-Veldhuijsen
T 0598 625180 / aagrien@netvisit.nl
WIJK 3 postcode 9642 Mevr. W. Hoogeveen-Blanken
T 0598 630993 / famhoogeveen@kabel.netvisit.nl
WIJK 4 postcode 9645 Mevr. E. Levenga-Janssens
T 0598 619077 / famlevenga@netvisit.nl
WIJK 5 postcode 9646 Mevr. I. Eldering-Post
T 621407 /  inekepost@hotmail.nl

 
terug