Beheer

Beheer
De kerkrentmeesters zorgen er samen voor dat de gemeente in materiële en financiële zin goed kan functioneren. In de praktijk betekent dit dat kerkrentmeesters zich bezig houden met:
  • Geldwerving (bijvoorbeeld actie kerkbalans)
  • Begrotingen en jaarrekening opstellen
  • Onderhoud van gebouwen (pastorie, kerkgebouw, Centrum), opstellen en uitvoeren van onderhoudsplannen, aanvragen van offertes, opdracht geven voor schilderwerk, kachelonderhoud etc
  • Aansturing van kosters, beheerder, schoonmakers
  • Controleren, afsluiten van verzekeringen
  • Zorgen voor archivering van stukken, ledenadministratie

Samenstelling college van kerkrentmeesters

dhr. D. Smid, voorzitter
mw. S. Terbijhe, secretaris
mw. N. Dijkstra, penningmeester
mw. J. Voorn-Middeljans, lid
dhr. P. Riepma, lid
dhr. A. Renkema, lid

Het kerkgebouw

Het kerkgebouw is in 2017 en 2018 flink verbouwd en opgeknapt. Zo is er een grote hal rechts van de kerk aangebouwd als verbinding met het zalencentrum. In het Centrum bevinden zich nog een grote bovenzaal met keuken (ca 75 personen), een kleine vergaderzaal (18 personen) en een jeugdruimte.
Hebt u hier vragen over of wilt u een zaal huren, dan kunt u contact opnemen met de secretaris van het college van kerkrentmeesters.

Contact

De heer G. Boiten.
E.E. Stolperlaan 27, 9641 KC Veendam
telefoon 0598 615684 
email: cvk@pknveendam.nl  

Ledenadministratie

Om als gemeente te kunnen functioneren, houden wij een administratie bij van onze leden. Dit doen wij overeenkomstig de doelstelling zoals opgeschreven in de kerkorde van de Protestantse Kerk. En om de privacy van onze leden te borgen, is ook onze privacyverklaring van toepassing.
Wilt u lid worden van onze gemeente, dan kunt u zich inschrijven met dit formulier. Vragen kunt u mailen naar ledenadministratie@pknveendam.nl 
terug