zondag 26 maart 2023 om 09:30 uur

erediensten kindernevendienst. 5e zondag in de 40-dagentijd
Voorganger(s): pastor P. de Kruijf, Assen
Organist: Wim van de Laar m.m.v. kamerkoor HoraS

collectes in schalen bij de uitgang
1e collecte diaconie: Werelddiaconaat, Bangladesh - kansen creëren voor jongeren
2e collecte voor de eigen kerk

terug