zondag 12 maart 2023 om 09:30 uur

eredienst en kindernevendienst. 3e zondag in de 40-dagentijd
Voorganger(s): ds. Jac van Veen, Hoogezand
Organist: Wim Westerman

collectes in schalen bij de uitgang
1e collecte diaconie: Binnenlands diaconaat, omzien naar gevangenen
2e collecte voor de eigen kerk

terug