zondag 5 maart 2023 om 09:30 uur

eredienst en kindernevendienst. Tweede zondag in de 40-dagentijd
Voorganger(s): ds. Hilde van der Zwaag-Visscher
Organist: Gert Jan Farenhorst

collectes in schalen bij de uitgang
1e collecte diaconie 
2e collecte voor de eigen kerk

terug