zondag 15 januari 2023 om 10:00 uur

oecumenische dienst
Voorganger(s): ds. Simone van de Vrie
Organist: Doewe Kraster, m.m.v. Liedgroep

collectes in schalen bij de uitgang
1e collecte voor Stichting INLIA, noodopvang asielzoekers
2e collecte voor dekking van de onkosten

terug