zondag 8 januari 2023 om 09:30 uur

eredienst (dienst aan tafel)
Voorganger(s): ds. Hilde van der Zwaag-Visscher
Organist: Doewe Kraster

Rondom de dienst
De dienst houden we weer aan de hand van het thema ‘Aan tafel!’ Net als op startzondag en oogstdankdag zijn tafels en stoelen in de kerkzaal klaargezet. We beginnen met Nieuwjaarsbegroeting en ontmoeting met koffie, thee, limonade en wat lekkers. De dienst vangt aan tussen 9.45 en 10.00 uur. Na de dienst is er voor iedereen een hapje en een drankje en brengen we een toast uit op 2023.
 

terug