zondag 1 januari 2023 om 10:00 uur

Nieuwjaarsdienst
Voorganger(s): ds. Hilde van der Zwaag-Visscher
Organist: Wim van de Laar

Collectes in schalen bij de uitgang.
De eerste collecte is voor de diaconie: kledingbank Maxima
De tweede collecte is voor de eigen kerk

terug