zondag 13 november 2022 om 09.30

dienst van Schrift en Tafel m.m.v. Liedgroep
Voorganger(s): dr. Arie Troost, Rolde
Organist: Wim Westerman, Gert Jan Farenhorst en Doewe Kraster. Iris Veen, fluit

Collectes in schalen bij de uitgang. Er is deze zondag 1 collecte en deze is bestemd voor het Werelddiaconaat met als thema Golfstaten: de kracht van bijbelverhalen

terug