zondag 25 juni 2023 om 09:30 uur

eredienst
Voorganger(s): ds. T. Gaastra, West-Terschelling
Organist: Doewe Kraster

De eerste collecte is voor de diaconie: werelddiaconaat, Colombia
De tweede collecte is voor de eigen kerk
Collecte bij de uitgang voor orgelrestauratie

terug