zondag 11 juni 2023 om 09:30 uur

eredienst
Voorganger(s): ds. L. Roersma, Gasselte
Organist: Wim Westerman

De eerste collecte is voor de diaconie: Zending Rwana: met zusters werken aan gezond eten.
De tweede collecte is voor de eigen kerk
Collecte bij de uitgang voor orgelrestauratie

terug