zondag 19 maart 2023 om 09:30 uur

Dienst van Schrift en Tafel en kindernevendienst. 4e zondag in de 40-dagentijd
Voorganger(s): ds. Hilde van der Zwaag-Visscher
Organist: Bram Hulsebos

collectes in schalen bij de uitgang
1e collecte diaconie: Missionair werk
2e collecte voor de eigen kerk

terug