zondag 5 februari 2023 om 09:30 uur

eredienst, dienst van Schrift en Tafel
Voorganger(s): ds. Hilde van der Zwaag-Visscher
Organist: Gert Jan Farenhorst

collectes in schalen bij de uitgang
1e collecte diaconie Werelddiaconaat jongeren in Pakistan
2e collecte voor de eigen kerk

terug