zondag 4 december 2022 om 09:30 uur

eredienst, 2e advent
Voorganger(s): ds. J. van den Berg, Appingedam
Organist: Gert Jan Farenhorst

Collectes in schalen bij de uitgang.
De eerste collecte is voor de diaconie: Werelddiaconaat, Libanon, Jordanië, Irak
De tweede collecte is voor de eigen kerk

terug