zondag 23 oktober 2022 om 09.30

eredienst met medewerking van Chr. Gemengd Zangkoor 'De Lofstem'
Voorganger(s): ds. Hilde van der Zwaag-Visscher
Organist: Doewe Kraster

Collectes in schalen bij de uitgang: de eerste collecte diaconie voor de voedselbank en de tweede collecte voor de kerk

terug