zondag 16 januari 2022 om 10:00 Let op: gewijzigde aanvangstijd

oecumenische eredienst alleen online
Voorganger(s): ds. Marien Grashoff, Wildervank
Organist: Bram Hulsebos

 De collecte is voor de Hand in Hand Schools in Israël. Joodse en Arabische kinderen groeien daar sámen op, van kleuterschool tot en met middelbare school. Alle lessen zijn tweetalig en zo bouwen deze scholen aan een nieuwe gemeenschap van jonge mensen die werkelijk hebben geleerd samen het land op te bouwen in vrede. Ook de ouders en de gemeenschappen waarin de kinderen wonen, worden bij het opbouwende werk van de scholen betrokken.https://www.handinhandk12.org/

terug