Helpen Helpen
Wij willen elkaar dienen, maar ook de wereld om ons heen. Wij willen hierin een naar buiten gerichte gemeente, een brug naar de samenleving zijn.

Wij willen dit doen door:
  • Oók elkaar te dienen door elkaar te coachen/helpen bij
  • Groei in geloof
  • Ontwikkelen gebedsleven
  • Ontdekken van talenten (gaven van Gods Geest)
  • Investeren in diepgaande relaties (‘geestelijke mentorschap’)
  • Als gemeente meer onderdeel te zijn van de samenleving
  • Bijv. samenwerking met andere kerken (diaconaal/pastoraal?)
  • Toegankelijke laagdrempelige activiteiten zoals: Passion, Kinderfeestweek, Stichting Present, Voedselbank

Samenstelling College van Diakenen

mw. L. van der Veen voorzitter
dhr. M. Jansen Schoonhoven, penningmeester
mw. J. Riepma-Heikens, secretaris
mw. G. Stant-Meems
mw. T. Beens-Schuur
dhr. H. Boonstra diaconaal rentmeester
terug