Kerkgebouw

Kerkgebouw

Rijke historie

De Grote Kerk is een van de oudste gebouwen van Veendam. Vanaf 1660 werd aan een kerk gebouwd. De eerste steen werd gelegd door de kleinzoon van vervener Adriaan Geerts Wildervanck op 24 augustus 1660. Ruim 2 jaar later, op 5 oktober 1662 , werd in deze kerk de eerste kerkdienst gehouden. In de loop der eeuwen is er regelmatig aan gebouwd en verbouwd. Wilt u meer weten over de historie van dit gebouw, kijk dan op de site van de Stichting Vrienden van de Grote Kerk www.grotekerkveendam.nl

Onderhoud

Het college van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het onderhoud van de gebouwen, waaronder het kerkgebouw. Omdat het kerkgebouw een Rijksmonument is, ontvangen wij van de overheid een subsidie in de onderhoudskosten van de buitenkant van het gebouw en het orgel. Deze bijdrage is echter niet voldoende om alle kosten te dekken. Het orgel uit 1824 is aan groot onderhoud toe. De Stichting Vrienden van de Grote Kerk helpt ons om de benodigde financiele middelen bij elkaar te krijgen. Wilt u bijdragen aan het behoud van ons cultureel erfgoed, dan kunt u behalve een bijdrage aan de kerk, ook donateur worden van de Stichting Vrienden van de Grote kerk. Giften aan deze stichting zijn ook aftrekbaar van de belasting.

Klusgroep

Omdat ons budget beperkt is, proberen we een deel van de werkzaamheden voor het onderhoud met vrijwilligers uit te voeren. wij hebben hiervoor een vaste groep mensen die (regelmatig of incidenteel bij grote klussen) mee willen werken. Bent u handig en wilt u meewerken, dan kunt u contact opnemen met de heer B. de Vries, telefoon 0598 613537
terug