collecte diaconie 20-11-2022

Lopende Actie


20-11-2022: Collecte diaconie: Pastoraat

De kern van pastoraat is omzien naar elkaar in de naam van Christus. Het is de hulp die we elkaar bieden om de weg met God te gaan, in alle omstandigheden van het leven. Binnen de gemeente, maar vaak ook buiten de muren van de kerk. Zeker ook voor mensen in kwetsbare omstandigheden. Wat kan het belangrijk zijn: een luisterend oor en een begrijpend woord.
Om gemeenteleden toe te rusten in hun pastorale taken heeft de Protestantse Kerk diverse trainingen ontwikkeld, bijvoorbeeld de training ‘Leiding bij uitvaarten’. Daarin is aandacht voor alles wat er komt kijken bij het verzorgen van een uitvaart.
Naast de diverse pastorale trainingen zijn er ook brochures, gedichten- en gebedenboekjes beschikbaar en een online ideeënbank met suggesties voor het organiseren van pastorale activiteiten.
Met uw bijdrage aan de collecte in de collecteschalen bij de uitgang of via een donatie op de bankrekening van de diaconie,  steunt u de Protestantse Kerk in het ontwikkelen van pastorale trainingen en toerustingsmaterialen. Van harte aanbevolen.
Diaconie Protestantse Gemeente Veendam NL 89 ABNA 0483 517 186 o.v.v. Protestantse kerk pastoraat Dank u wel!!!!!!!! 
                                                                                                                                                                                  


                   

 

terug