collecte diaconie 24-04-2022

Lopende Actie


24-04-2022 Collecte diaconie," Leergeld"
In Nederland leeft 1 op de 12 kinderen in armoede. Deze kinderen kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld wil deze kinderen mee laten doen!
Via 110 lokale Leergeld stichtingen, die samen actief zijn in 75% van alle Nederlandse gemeenten, biedt zij deze kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt hun hiermee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen.
 Meer informatie: https://www.leergeld.nl/zuid-oost-groningen/
U kunt geven in de collecte of uw bijdrage overmaken op: Diaconie Protestantse Gemeente Veendam NL 89 ABNA 0483 517 186 o.v.v. Stichting Leergeld
Hartelijk dank!                   

 

terug