collecte Eigen kerk

Lopende Actie


 Onze gemeente is een plek waar mensen geloof en vertrouwen in God met elkaar delen en geïnspireerd worden om daaruit te leven. In zondagse erediensten door samen uit de Bijbel te lezen, te bidden en te zingen, en op doordeweekse dagen door allerlei activiteiten, die heel langzaamaan weer zijn begonnen, zoals gespreksgroepen, ontmoetingen na de dienst, pastorale en diaconale activiteiten en zo meer.
Al deze activiteiten kunnen we alleen organiseren dankzij uw financiële bijdrage. Wilt u ons op deze dankdag ook gedenken met een gift aan uw kerk??      
Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op: Protestantse Gemeente Veendam
NL 73 INGB 0000 851 627 o.v.v. Eigen kerk.
Hartelijk dank!
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?
    
 

terug