collecte diaconie 22 januari 2023

Lopende Actie


23-01-2023: Collecte diaconie             Een kerk van betekenis
Bijna elk dorpsgezicht in ons land wordt gekenmerkt door een kerktoren. Het tekent de rol die de kerk vanouds heeft: middelpunt van de samenleving, ook vandaag de dag nog. Op allerlei manieren zoeken gemeenten naar mogelijkheden om van betekenis te zijn voor de mensen in hun dorp of stad en verbonden te zijn met hun omgeving. Bijvoorbeeld met een inloophuis waar iedereen welkom is, of met een moestuin voor de hele buurt. De dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk biedt kleine gemeenten een platform waar zij ervaringen delen, ideeën opdoen en elkaar inspireren en motiveren om van betekenis te zijn in hun omgeving.
Met uw bijdrage aan de collecte ondersteunt de Protestantse Kerk het missionaire activiteiten in het hele land. Geef in de collecte of maak een bijdrage over op Diaconie Protestantse Gemeente Veendam NL 89 ABNA 0483 517 186 ovv missionair werk.
Meer informatie op kerkinactie.nl/collecterooster
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!


                                                                                              


                                                    

 

terug