doneren Kerk in Actie Help een stille coronaramp voorkomen doneren Kerk in Actie Help een stille coronaramp voorkomen
Van de diaconie
Bericht over de collectes van juni 2020.
U bent van ons gewend dat we volgens een (samen met de kerkenraad vastgesteld) rooster collecteren. We lichten deze collectes zo veel mogelijk toe in het kerkblad en/ of op de zondagsbrief. Nu we in een zo bijzondere tijd leven en er zo veel vreselijke beelden op ons afkomen en er veel vragen om financiele ondersteuning binnenkomen, hebben we met de kerkenraad besloten om de hele maand juni voor 1 doel geld inzamelen.  Het is een actie van:
KERK IN ACTE
Help een stille coronaramp voorkomen

Corona: een ramp van ongekende omvang. In veel landen in bijvoorbeeld Azië en Afrika lijkt het aantal besmettingen beperkt. Tegelijkertijd voltrekt zich hier een ramp die nog veel grotere gevolgen kan hebben. Door de verplichte lockdowns hebben mensen geen werk, geen inkomen, geen eten. Er is onvoldoende gezondheidszorg. Ziekte, honger en dood dreigen. Kerken staan op zodat mensen niet omkomen. Sta ook op, geef gul en help deze stille coronaramp voorkomen.

U kunt uw bijdrage overmaken op rekening van de diaconie NL35 ABNA 0483517186  t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Veendam o.v.v. “Stille Coronaramp”, of NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. “Stille coronaramp” of online via kerkinactie.nl/corona Omzien naar elkaar, vooral in “Coronatijd”
https://vimeo.com/418479672


 
terug