collecte diaconie 25-09-2022

Lopende Actie


25-09- 2022: Zending Colombia Collecte voor vredeswerk van Colombiaanse vrouwen
In Colombia leed men 50 jaar lang onder een burgeroorlog met 220.000 doden, 5 miljoen ontheemden en 15 miljoen armen tot gevolg. Ruim honderd vrouwen van verschillende kerkelijke achtergronden willen zich samen inzetten voor blijvende vrede in hun land, maar ook in hun huis. Vrouwen en kinderen hebben namelijk nog vaak te lijden onder huiselijk geweld. Ze volgen samen bijbelcursussen en worden vaak diep geraakt door herkenbare bijbelverhalen waarin geweld voorkomt. Hoe ga je daarna verder? Wat zegt de Bijbel over vrede en verzoening? Hoe pas je dat toe in je eigen huis en woonplaats? Ze verspreiden hun kennis in hun eigen omgeving. Dat geeft vrouwen moed en kracht om diepgeworteld geweld tegen te gaan.
Wij bevelen uw bijdrage voor deze collecte van harte aan. Samen zijn we de kerk in actie: in Nederland en in Colombia.
Bij de uitgang staan collecteschalen, maar u kunt ook uw bijdrage overmaken op de rekening van Diaconie Protestantse Gemeente Veendam NL 89 ABNA 0483 517 186 o.v.v.Zending Colombia.   Hartelijk dank! 

terug