collecte diaconie 19-03-2023

Lopende Actie


Collecte Missionair Werk
Ontdekken in kliederkerk

Collecteafkondiging
Vandaag is de collecte bestemd voor het missionaire werk van de Protestantse Kerk. Kliederkerk is een missionaire vorm van kerk-zijn. Samen met kinderen én jongeren ontdekken, vieren en eten. Met elkaar in het voetspoor van Jezus leren gaan. In kliederkerk ontdekken jong en oud op een creatieve manier de betekenis van bijbelverhalen. Het is een geweldige manier om gezinnen en kinderen die geen kerkelijke achtergrond hebben aan te spreken. De Protestantse Kerk ondersteunt kliederkerken zodat zij kunnen groeien als vindplaats van geloof, hoop en liefde.

Geef voor het missionaire werk van de Protestantse Kerk. Met de opbrengst ondersteunt de Protestantse Kerk kliederkerken en andere missionaire initiatieven in het hele land. Van harte aanbevolen!

U kunt een bijdrage overmaken op de rekening van de diaconie                
NL 89 ABNA 0483 517 186 ovv kliederkerken of geven in de collecte-schalen bij de uitgang.   

 

terug