Actie "Zomertasjes"diaconie

Actie "Zomertasjes"diaconie
“Zomertasjesactie”
Een succesvolle samenwerking van de diaconie van onze Protestantse gemeente, stichting Present, Summerfun en de Christelijk Gereformeerde Kerk vrijgemaakt.
Bij het ter perse gaan van het kerkblad zijn de 155 rugzakjes nog niet uitgedeeld, maar toch willen we u alvast informeren over het prachtige bedrag dat door veel mensen is gedoneerd.
In de maanden mei en juni is er tot nu toe €1790,00 overgeboekt. !!!!
Ook is er door enkele bedrijven een mooi bedrag gedoneerd. Samen met de prijs die we hebben gewonnen waren we in staat om voor ieder kind een rugzakje te vullen met boeken, speelgoed en wat lekkers. Het geld dat overblijft willen we bewaren, zodat we in de decembermaand ook nog iets kunnen betekenen voor deze groep kinderen.
Door het “coronavirus” was het lastig om de kinderen ook een activiteit aan te bieden, maar er is op het laatst nog wel een heel mooie verrassing ingekomen en een bon voor een ijsje.
We verwachten dat de tasjes in de eerste week van juli door de voedselbank kunnen worden uitgereikt en dat de kinderen mede dankzij deze actie een mooie vakantie zullen hebben.
Namens de kinderen onze hartelijke dank aan ieder die iets heeft bijgedragen.
Vriendelijke groet,       
Johanna Riepma (diaconie)
 
terug